Magdalena Krzemińska

m.krzeminska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP)
  • koordynator Service as Action i Community Project (ZPE )

Motto:

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak, jakbyś miał żyć wieczność. M. Ganhdi

Kwalifikacje zawodowe:

uważa, że najważniejszymi atutami nauczyciela są entuzjazm i skuteczność. Do jej sukcesów należy między innymi zdobycie przez jej uczniów tytułu finalisty i laureata w konkursie przedmiotowym. Koordynator programu Service and Action oraz ZPE/ MYP Community Project. Szkoleniowiec/edukator w IB MYP (MYP Workshop Leader).
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w szkołach międzynarodowych IBO World Schools.

Pasje:

żeglarstwo, wędrówki górskie, narciarstwo, śpiew, podróże

Nasze certyfikaty: