Małgorzata Maria Szpiłyk

m.szpilyk@paderewski.lublin.pl
  • psycholog
  • koordynator programu Service and Action (SA)

Motto:

Na powierzchni jest więcej niż to, co widzą nasze oczy. A. Beck

Kwalifikacje zawodowe:

jak twierdzi, bycie psychologiem to dla niej w pierwszej kolejności przywilej i pasja, dopiero później staje się pracą. Jest w trakcie realizowania 4-letniej szkoły psychoterapii i pracuje terapeutycznie w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny. Poza tym zajmuje się Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Treningiem Umiejętności Społecznych i pracą z rodzinami dzieci. Od ponad 5 lat jest czynnym wolontariuszem w organizacjach pozarządowych na terenie Lublina. Jako psycholog szkolny, chciałaby być wsparciem ucznia w jego codzienności, nie tylko na arenie szkolnej. W kontakcie z drugą osobą ceni uważność, otwartość i szczerość.

Pasje:

taniec ludowy, muzyka, psychologia rozwoju i kliniczna, kuchnie świata, wędrówki górskie, jazda konna

Współpraca: