Monika Wiśniowska

m.wisniowska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski

Motto:

Wielu chciałoby być poławiaczami pereł, lecz tylko nieliczni nie boją się głębin. K. Prynda

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwentka filologii angielskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski), nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum i liceum.

Pasje:

dobry film, książka, podróże i taniec

Współpraca: