Robert Kamiński

r.kaminski@paderewski.lublin.pl
  • historia, wiedza o społeczeństwie
  • Honorowy Profesor Liceum Paderewski

Motto:

Odpowiedzialność i praca!

Kwalifikacje zawodowe:

uważa, że najważniejsze w nauczaniu jest uczyć jak się uczyć. Jego sukcesy to średnia ocen maturalnych uczniów o 20% wyższa do średniej krajowej, laureaci Olimpiady Historycznej. Współorganizuje olimpiady i konkursy historyczne oraz wiedzy o społeczeństwie.

Pasje:

szachy, turystyka

Współpraca: