Tomasz Siwek

tsiwek@paderewski.lublin.pl
  • język polski, teoria wiedzy
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
  • wychowawca klasy 2d

Motto:

Coś, co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie proste i naturalne, dla drugiego może się okazać potwornym gwałtem. Każdy z nas jest inny. W. Wharton

Kwalifikacje zawodowe:

jego sukcesy zawodowe to zarówno średnia ocen maturalnych wyższa od średniej światowej, jak i nagrody (w tym Grand Prix) i wyróżnienia w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim.

Pasje:

literatura, muzyka dawna, kosmologia.

Nasze certyfikaty: