dr Weronika Haratym

w.haratym@paderewski.lublin.pl
  • biologia
  • Environmental Systems and Societies (ESS)
  • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z biologii

Motto:

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. W. Szymborska

Kwalifikacje zawodowe:

absolwentka biologii UMCS. Prowadzi badania naukowe z zakresu anatomii roślin i aerobiologii z wykorzystaniem różnych technik mikroskopowych.

Pasje:

literatura, rękodzieło artystyczne, podróże, teatr.

Nasze certyfikaty: