dr Weronika Haratym

w.haratym@paderewski.lublin.pl
 • biologia
 • Environmental Systems and Societies (ESS)
 • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z biologii

Motto: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. W. Szymborska

Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator projektów Erasmus+ dla młodzieży
 • wychowawca klasy 3b IB DP

Motto: Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Beata Jaruga

b.jaruga@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • zajęcia indywidualne z obcokrajowcami
 • opiekun zajęć doskonalących z matematyki klas 1-3 PP

Motto: Nie osiągniesz umiejętności bez ćwiczeń. Przysłowie chińskie

dr Adam Kalbarczyk

a.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • filozofia, etyka
 • opiekun koła olimpijskiego z filozofii

Motto: Jestem racjonalistą, ponieważ w racjonalizmie upatruję jedyną alternatywę wobec przemocy. K. Popper

dr Katarzyna Krupa

k.krupa@paderewski.lublin.pl
 • chemia

Motto: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia otacza cały świat. Albert Einstein

Ewa Kalbarczyk

e.kalbarczyk@paderewski.lublin.pl
 • język polski
 • opiekun zajęć doskonalących z języka polskiego - klasy 1-3 PP
 • egzaminator maturalny

Motto: W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. A. Camus

dr Piotr Kalwiński

p.kalwinski@paderewski.lublin.pl
 • język polski
 • opiekun koła olimpijskiego z języka polskiego

Motto: Jeśli nie teraz, to kiedy? Hillel Starszy

Robert Kamiński

r.kaminski@paderewski.lublin.pl
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • Honorowy Profesor Liceum Paderewski
 • opiekun koła olimpijskiego z historii

Motto: Odpowiedzialność i praca!

Adriana Kawecka

a.kawecka@paderewski.lublin.pl
 • nauczyciel
 • bibliotekarz
 • opiekun koła bibliotecznego

Motto: Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami. – Adam Mickiewicz

Maciej Kiwała

m.kiwala@paderewski.lublin.pl
 • matematyka
 • wychowawca klasy 1b IB MYP
 • opiekun koła olimpijskiego ze statystyki
 • opiekun zajęć doskonalących z matematyki - klasy 1-2 IB MYP and DP

Motto: Gdy nie kwitną ci jabłonie, nie jest to wina słońca. Przysłowie chińskie.

Nasze certyfikaty: