dr Małgorzata Konarzewska

m.konarzewska@paderewski.lublin.pl
 • język hiszpański
 • nauczyciel akademicki

Motto: Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere”. (Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie). Seneka

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • koordynator programu polskiego
 • język niemiecki
 • koordynator wymiany polsko-niemieckiej

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Magdalena Krzemińska

m.krzeminska@paderewski.lublin.pl
 • język angielski
 • koordynator programu międzynarodowego IB Middle Years Programme (IB MYP)
 • koordynator Service as Action i Community Project (ZPE )

Motto: Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak, jakbyś miał żyć wieczność. M. Ganhdi

Beata Księżopolska

b.ksiezopolska@paderewski.lublin.pl
 • język polski

Motto: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron

Agnieszka Kulig

a.kulig@paderewski.lublin.pl
 • geografia, przyroda
 • wychowawca klasy 3a (program polski)
 • egzaminator maturalny

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. – A. Einstein

dr Marta Kusznerczuk

m.kusznerczuk@paderewski.lublin.pl
 • geografia
 • lider zespołu przedmiotów społecznych
 • opiekun koła olimpijskiego i zajęć doskonalących z geografii
 • wychowawca klasy 3c IB DP

Motto: Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. – Paulo Coelho

Ewa Kwiatkowska

e.kwiatkowska@paderewski.lublin.pl
 • psycholog szkolny
 • doradca zawodowy
 • koordynator CAS

Motto: If it doesn’t challenge you it won’t change you. – Fred DeVito

Beata Makarska

b.makarska@paderewski.lublin.pl
 • chemia
 • wychowawca klasy 2d IB MYP

Motto: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II

Zofia Marek

z.marek@paderewski.lublin.pl
 • informatyka

Motto: W nauce cuda zdarzają się nieustannie. Bill Gates

Monika Mikołajczuk

m.mikolajczuk@paderewski.lublin.pl
 • język niemiecki

Motto: Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Nasze certyfikaty: