Monika Wiśniowska

m.wisniowska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski

Motto: Wielu chciałoby być poławiaczami pereł, lecz tylko nieliczni nie boją się głębin. K. Prynda

Anna Wojciechowska

a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl
  • podstawy przedsiębiorczości
  • projektowanie
  • koordynator ds. przyjęć Liceum Paderewski
  • lider zespołu zajęć artystycznych

Motto: To co cię wyróżnia, czyni cię kimś wyjątkowym.

Małgorzata Zalewska

m.zalewska@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • ko-lider zespołu języków obcych
  • opiekun koła olimpijskiego języka niemieckiego
  • wychowawca klasy 2a program polski

Motto: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy

Nasze certyfikaty: