100% zdanych matur w programie międzynarodowym i polskim dwujęzycznym

11 lipca 2023

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w 2023 roku ma 100% zdawalności matury w programie międzynarodowym IB DP oraz w programie polskim dwujęzycznym.

Nasi absolwenci programu międzynarodowego uzyskali wysokie wyniki na dyplomie – średni wynik to 35 punktów (średnia światowa: ok. 30 pkt), a 10 osób uzyskało powyżej 40 punktów. 

Najwyższe wyniki pojedynczych uczniów osiągnięte z poszczególnych przedmiotów maturalnych w programie polskim dwujęzycznym to:

  • język angielski (poziom podstawowy) – 100%
  • matematyka (poziom podstawowy) – 100%
  • chemia (poziom rozszerzony) – 100 %
  • język angielski (poziom rozszerzony) – 98%
  • geografia rozszerzona – arkusz w j. angielskim – 96%
  • język polski (poziom podstawowy) – 93%
  • biologia (poziom rozszerzony) – 93%
  • język angielski dwujęzyczny – 92%
  • matematyka podstawowa – arkusz w j. angielski – 92%

Gratulujemy serdecznie wszystkim naszym absolwentom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Współpraca: