12 uczniów z Paderewskiego bierze udział w Canada Study Tour

7 listopada 2022

Canada Study Tour jest kanadyjskim przedunwiersyteckim programem dla polskich szkół średnich, organizowanym przez Polish Academy of Canada we współpracy z Young Leaders.World i YLCC. 12 uczniów z Paderewskiego bierze udział w obecnej, piątej edycji.

 

Program Canada Study Tour umożliwia naszym uczniom udział w szkoleniu Leadership is a Mindset and Not a Status na University of Victoria w British Columbia, udział w  Ontario Student Leadership Conference w Niagara Falls, spotkania z młodzieżą kanadyjską w szkole średniej na Vancouver Island oraz udział w zajęciach akademickich na kanadyjskich uniwersytetach. Ogrom emocji dostarcza również samo zwiedzanie Kanady (Toronto oraz Vancouver).

Program Canada Study Tour skupia się wokół idei nowego przywództwa transformatywnego, dynamicznego oraz siły empatii, czyli umiejętności życzliwego, uczciwego i otwartego bycia w komunikacji i współpracy z drugim człowiekiem. Rozwijanie empatii to podstawa dobrego życia zarówno biznesowego, jak i prywatnego, czyniąc ją wiodącą kompetencją przyszłości. Dzięki uczestnictwu w programie Canada Study Tour, młodzież uczy się dostrzegania potencjału w drugim człowieku, tym samym wpisując się w definicję lidera(-ki) dzisiejszych czasów

Nasi uczniowie wyruszyli 4 listopada 2022 r. Przed nimi wiele pouczających i ekscytujących wydarzeń!

Współpraca: