Dzień Filozofii i Tolerancji UNESCO

21 listopada 2017

W ubiegły piątek w Liceum Paderewski uczniowie obchodzili Międzynarodowy Dzień Filozofii oraz Dzień  Tolerancji UNESCO. Wspólnie obejrzeliśmy film “Niebieskoocy”, który traktuje o tolerancji i innych wartościach filozoficznych jednocześnie. Po projekcji filmu był czas na dyskusję o różnorodności, o arbitralnych podziałach, jakie są tworzone na świecie oraz o godności, która jest fundamentalną istotą człowieczeństwa. Wszak w misji naszej szkoły każdy uczeń ma być człowiekiem

KTO

– kreatywnym i krytycznie myślącym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym za siebie oraz innych

i robimy wszystko, aby taką osobą się stawał.

Nasze certyfikaty: