Jak efektywnie uczą w Finlandii

4 stycznia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z referatami oraz warsztatami nauczycieli Gimnazjum i Liceum Paderewski z konferencji “POWER dla nauczyciela“. Celem konferencji było upowszechnianie rezultatów uczenia się, a więc podzielenie się wiedzą merytoryczną i zainspirowanie nauczycieli lubelskich szkół do wdrażania nowoczesnej edukacji.

Dzisiaj prezentujemy wykład “Jak efektywnie uczą w Finlandii” autorstwa dr Adama Kalbarczyka – dyrektora Międzynarodowych Szkół Paderewski.

 

Konferencja „POWER dla nauczyciela” organizowana była przez Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie stanowiła podsumowanie projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, realizowanego w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowiącego dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działanie: 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.

Nasze certyfikaty: