Head Master’s Day – trójpodział władzy i niezależność władzy sądowniczej

7 grudnia 2017

Dyrektor Liceum Paderewski w Lublinie, Adam Kalbarczyk, spotkał się z uczniami klas 1 i 2, by rozmawiać o trójpodziale władzy oraz niezależności władzy sądowniczej. W spotkaniu uczestniczył znany lubelski adwokat, Krzysztof Sokołowski.

W trakcie spotkania dyrektor przypomniał uczniom podział władz w państwie demokratycznym, uzasadnienie tego podziału sformułowane przez Monteskiusza oraz omówił, na czym polega, czemu służy i jak jest w Polsce zapewniana niezawisłość sędziów.

Mec. Krzysztof Sokołowski omówił, czego dotyczą spory związane z trzema ustawami dotyczącymi sądownictwa – o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Na przykładzie czterech uczniów, którzy reprezentowali Sejm, Senat, rząd i sądy ukazał, kiedy władze kontrolują się nawzajem a kiedy są ze sobą wzajemnie związane.

 

Krótka fotorelacja z wydarzenia:

Nasze certyfikaty: