HeadMaster’s Day – Zagłada

14 marca 2018

W miniony wtorek dyrektor Gimnazjum i Liceum Paderewski, dr Adam Kalbarczyk, spotkał się z uczniami klas III Gimnazjum Paderewski oraz klas I i II Liceum Paderewski, by rozmawiać o temacie Zagłady i relacjach polsko-żydowskich w czasie wojny. Gościem specjalnym spotkania był prof. dr hab. Rafał Wnuk, m.in. współtwórca Muzeum II Wojny Światowej.

Dyrektor przedstawił nowelizację ustawy o IPN, która wywołała kontrowersje związane z obawami dotyczącymi możliwości podejmowania dyskusji o współudziale Polaków w Zagładzie oraz przywołał słowa premiera RP o „polskich i żydowskich sprawcach Zagłady”.  Spotkanie służyło wyjaśnieniu, czym była Zagłada, kto był jej sprawcą oraz w jakim zakresie można mówić o udziale  Polaków w ludobójstwie dokonywanym na Żydach na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Prof. Wnuk wyjaśnił, na czym polegała nazistowska ideologia eksterminacji Żydów oraz jakie były niemieckie plany wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Wyjaśnił także różnice w sytuacji Żydów i Polaków w czasie wojny, mówił także o trudnościach w ocenach postaw wobec Zagłady, przywołując kategorię ofiar (victims), katów (perpetrators) i świadków (bystanders). Przypomniał także, jak wielu mieszkańców przedwojennego Lublina reprezentowało żydowską kulturę i jak niewielu z nich ocalało.

Nasze certyfikaty: