IB MYP Service as Action – Pomoc w działaniu

21 kwietnia 2020

W naszym liceum staramy się dostosowywać nauczanie do obecnych warunków, tak by efektywność była jak najlepsza, a same zajęcia interesujące.

Wiele możliwości daje naszym uczniom program IB MYP, w ramach którego nauka głównie odbywa się poprzez realizację zadań w formie rozmaitych projektów.

Jak wygląda to w praktyce w czasie nauki zdalnej?

Bardzo ciekawe prace uczniów powstały podczas zajęć WIB (wprowadzenie do IB), dzięki którym uczniowie poznają rozmaite obszary programu IB MYP oraz pogłębiają zrozumienie jego założeń i wymogów.

Jednym z przykładów zadania w formie projektu było utworzenie plakatu/infografiki, dotyczącego aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Celem zadania było uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz rozwijanie kluczowych kompetencji (ATL). Zadanie było złożone.

Uczniowie musieli przeanalizować sytuację, zastanowić się jakie grupy społeczne lub instytucje są najbardziej narażone i jakiego rodzaju pomoc najbardziej jest pożądana; wyszukać instytucje non-profit i przeanalizować podejmowane przez nie działania na rzecz pomocy potrzebującym. Ostatnim elementem było zastanowienie się poprzez jakie działania sami uczniowie mogą pomóc w tej trudnej sytuacji.

Jakie korzyści czerpią uczniowie z takiej metody uczenia i wykonania takiego zadania? Wykonanie takiej pracy wymaga od ucznia wyjątkowego podejścia do zadania i kształtuje wiele kluczowych kompetencji (w programie IB tzw. Approaches to Learning ), między innymi:

  • umiejętność krytycznego, refleksyjnego i wizualnego myślenia oraz spojrzenia z innej perspektywy
  • umiejętności komunikowania treści w języku angielskim z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Uczniowie otrzymali polecenie w języku angielskim i przygotowali fantastyczne prace w języku obcym.

Poprzez wielostronne przeanalizowanie problemu uczniowie pogłębiają swoją empatię i wrażliwość na potrzeby innych, co w Międzynarodowym Liceum Paderewski jest jednym z istotnych obszarów rozwoju młodego człowieka – obywatela świata.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi efektami pracy naszych uczniów.

Nasze certyfikaty: