Liceum Paderewski w czołówce!

23 września 2016

Liceum Paderewski zajęło 14. miejsce, a 1 w Lublinie, w drugim, ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Ponad 11 000 uczniów z 1109 szkół ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w pierwszej praktycznej i zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Uczniowie ukończyli łącznie 506 projektów, które przyniosły korzyść ponad 5 mln Polaków. Zostało wyłonionych 150 szkół, których uczniowie przygotowali najlepsze projekty, osiągnęli wysokie wyniki w zarządzaniu projektem i pracy w zespole. Wśród nich znalazło się Liceum Paderewski, które m.in. poprzez udział w tym projekcie kształci nie tylko kompetencje szkolne, ale i kluczowe kompetencje przyszłości

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości.

Szczególne gratulacje i podziękowania dla pani dr Barbary Ostrowskiej, opiekuna projektu oraz uczniów realizujących 2 projekty w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, której wyniki były podstawą tego rankingu:

„Stairway to Motivation” – Piotr Golianek, Szymon Ziemba, Alicja Forma, Marcin Czeczelewski

„Geocaching in Lublin” – Alexander i Constantin Dreyer

 

Nasze certyfikaty: