Lista osób przyjętych do Liceum Paderewski

21 kwietnia 2017

Przedstawiamy listę osób przyjętych do Liceum Paderewski na rok szkolny 2017/2018,

na podstawie egzaminów wstępnych w I naborze.

PRZYJĘCI KANDYDACI

Gratulujemy!

Każdy kandydat, który aplikował do szkoły w I naborze

otrzyma mejlową, indywidualną informację zwrotną o wyniku sesji egzaminacyjnej.

Nasze certyfikaty: