Majdanek w zadumie…

29 września 2016

Wczoraj, 28 września uczniowie klas pierwszych Liceum Paderewski pod opieką prof Anny Nadolskiej, Roberta Rogali, Tomasza Siwka i  Roberta  Kamińskiego, zgodnie z wieloletnią już tradycją naszej szkoły, udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowego Muzeum na Majdanku.

Wyjście poprzedziła projekcja filmu fabularnego „Kornblumenblau” w reżyserii Leszka Wosiewicza, która stanowiła wprowadzenie do tematyki obozowej.

Uczniowie zwiedzili teren obozu i wysłuchali sugestywnej prelekcji p.prof Robert Kamieńskiego poświęconej obrazowi masowej zagłady oraz postawom ludzi w obliczu eksterminacji.

Nasze certyfikaty: