Nauczyciele Paderewskiego szkolą się w Barcelonie!

1 kwietnia 2017

Nauczyciele Szkół Paderewski nieustannie podnoszą swoje kompetencje i umiejętności. Tym razem trzy nauczycieli języków obcych: Joanna Wróblewska, Magdalena Pikula-Waseńczuk i Monika Wiśniowska wyjechały do Barcelony, aby tam uczyć się praktycznego wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Erasmus+ “Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Nasze certyfikaty: