O nienawiści i jej skutkach w życiu publicznym – HeadMaster’s Day w Paderewskim

18 stycznia 2019

Dyrektor Adam Kalbarczyk spotkał się z uczniami Gimnazjum i Liceum Paderewski, by rozmawiać z nimi o nienawiści i jej skutkach w życiu publicznym. Spotkanie odbyło się 18 stycznia i rozpoczęło minutą ciszy dla uczczenia zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Dyrektor mówił o tym, czym jest nienawiść, mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści oraz na czym polega przemoc i agresja w języku oraz język pogardy. Wskazywał także różnice pomiędzy nienawiścią a dopuszczalną krytyką. Przedstawił także śmierć prezydenta Adamowicz jako efekt kampanii nienawiść toczonej przeciw niemu i przeciw WOśP m.in. w TVP.

Uczniowie pytali o to, jak reagować na przejawy nienawiści i hejtu, np. w Internecie, jak sprzeciwiać się takim zjawiskom i czy można stosować agresję w odpowiedzi na przemoc w języku. Dyrektor zachęcał, by wszelkie przejawy mowy nienawiści zgłaszać na policję. Pan dr P. Kalwiński dodał, że istnieje strona Komendy Wojewódzkiej Policji z miejscem do zgłoszeń przestępstw, także Internetowych: „ Zgłoś dyżurnemu”.

Dyrektor zachęcał także do tego, by własną postawą dawać zawsze odpór językowej agresji i by do posługujących się językiem pogardy apelować o jej zaniechanie, a także o dawanie pozytywnego przykładu stosunku do innych.

Wydarzenie odbyło się w ramach tzw. HeadMaster’s Day. Spotkania odbywają się wtedy, gdy w sferze publicznej pojawiają się ważne wydarzenia. Zawsze mają formę mini-wykładu oraz rozmowy z uczniami (odpowiedzi na pytania uczniów).

Nasze certyfikaty: