Organizacja zajęć do końca roku szkolnego

3 czerwca 2020

Zgodnie z wytycznymi MEN od 1 czerwca organizujemy stacjonarne konsultacje oraz przedłużamy nauczanie online do 26 czerwca.

Rozpoczęliśmy organizację konsultacji w szkole dla uczniów klas 1 i 2 oraz absolwentów programu polskiego. Konsultacje są dla uczniów dobrowolne i odbywają się zgodnie z harmonogramem,  dostępnym na Forum (pod przyciskiem „Konsultacje”). Warunkiem obecności nauczyciela w szkole podczas konsultacji jest zgłoszenie przez uczniów deklaracji uczestniczenia w nich najpóźniej do godz. 15.00 poprzedzającego dnia, e-mailem do nauczycieli prowadzących.

Wszystkie zajęcia będą realizowane zdalnie do końca bieżącego roku szkolnego, zgodnie z dotychczasowym planem, natomiast stacjonarne spotkania z nauczycielem są dodatkową możliwością wyjaśnienia trudniejszych zagadnień. 

 

Nasze certyfikaty: