Paderewski w niemieckiej prasie!

12 maja 2018

W niemieckiej NordWest-Zeitung ukazał się artykuł o 25-leciu Liceum Paderewski, na którym jednym z gości honorowych był dyrektor partnerskiej szkoły w Oldenburgu dr Wolfgang Schoedel.

Wyróżnienie: Podziękowanie dla Graf-Anton-Günther Schule w Polsce

Lublin: Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie (Polska), jedna z partnerskich szkół Graf-Anton-Günther Schule w Oldenburgu, obchodziło podczas uroczystej ceremonii 25-lecie swojego istnienia. Założone niedługo po przemianie ustrojowej w Polsce stanowi najstarsze liceum Lublina – miasta uniwersyteckiego liczącego ok. 370 tys. mieszkańców.

W ceremonii zorganizowanej w Centrum Kultury wzięło udział ok. 900 gości, m. in. Prezydent Miasta Lublin. Na zaproszenie dyrektora szkoły dr. Adama Kalbarczyka przybyli Wolfgang Schoedel, dyrektor Graf-Anthon-Günther-Schule, oraz Niels-Christian Heins, koordynator ds. wymiany młodzieży.

Oprócz corocznie organizowanych dwóch wymian  grupowych (w Polsce i w Niemczech) regularnie prowadzone są, często dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, rozmowy dyrektorów i nauczycieli na temat podobieństw i różnic kulturowych,  oraz o systemie szkolnictwa obu państw. Dla dwóch licealistów obu szkół istnieje ponadto możliwość spędzenia jednego roku w szkole partnerskiej.

Dyrektor niemieckiej szkoły Wolfgang Schoedel poruszył w swoim przemówieniu kwestie historii i organizacji jego zdaniem „istotnego partnerstwa”. W dowód wdzięczności i uznania pracy nauczycieli, uczniów i rodziców z Graf-Anton-Günther-Schule otrzymał podziękowanie „za wieloletnią współpracę i przyjaźń w imieniu społeczności szkolnej”. Dyrektorzy obu szkół podkreślali konieczność budowania mostów, a nie granic pomiędzy sąsiadującymi krajami, szczególnie w tych niesprzyjających czasach. Byli zgodni w swoich opiniach, nawet jeśli to zorientowane interkulturowo przedsięwzięcie jest dla wielu czasochłonne i wymagające.

tłum. Karina Dudzik

Nasze certyfikaty: