Parents’ Evening – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 i 2 programu IB MYP

22 maja 2024

15 maja 2024 r. rodzice mieli okazję zapoznać się z pracami uczniów klas 1 i 2, zrealizowanymi na różnych przedmiotach w ramach programu IB MYP. Spotkanie Parents’ Evening było okazją do rozmowy o rozwijanych przez uczniów umiejętnościach, a także celebracji osiągniętych wyników.

 

Rodzice uczniów klas 1 i 2 IB MYP oglądali produkty stworzone na lekcjach języka angielskiego, informatyki, teatru czy geografii. Były wśród nich infografiki, artykuły, nowatorskie projekty wynalazków, prezentacje, odgrywane scenki, wykonane w ciągu całego roku szkolnego.

Uczniowie opowiadali także o projektach interdyscyplinarnych. Dzielili się swoimi refleksjami, prezentując napisane blogi i opowiadania.

Przypominamy wpisy dotyczące projektów interdyscyplinarnych: w klasach 1 oraz w klasach 2.

 

Współpraca: