Próbny egzamin maturalny w klasie z programem polskim

1 kwietnia 2020

W dniach od 2 do 8 kwietnia br. nasi uczniowie z klasy w programie polskim przystąpią do próbnego egzaminu maturalnego w formie zdalnej według wytycznych CKE.

Wszystkie materiały (arkusze, nagrania inne niezbędne pliki) zostaną udostępnione na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Młodzież została odpowiednio poinformowana o wszelkich zasadach i wytycznych.

Próbny egzamin maturalny przeprowadzany jest głównie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Organizowany jest przede wszystkim dla uczniów, a udział w nim jest dobrowolny, dlatego w obecnych warunkach odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Doceniamy chęci wypróbowania własnych sił i sprawdzenia wiedzy. Wierzymy, że przy dotychczasowym wsparciu naszych nauczycieli maturzyści osiągną bardzo dobre wyniki.

Dodatkowo przypominamy, że szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym zamieszczone są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej w Krakowie. Dostępne są nie tylko dla nauczycieli, uczniowie i ich rodzice również mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 

Życzymy powodzenia!

Nasze certyfikaty: