Projekt artystyczno-językowy „Niemiecki ekspresjonizm” w MLO Paderewski

18 czerwca 2024

11 czerwca 2024 r. w MLO Paderewski odbyły się warsztaty językowo-plastyczne poświęcone niemieckiemu ekspresjonizmowi. Uczniowie klas 1 i 2 zapoznali się z tym fascynującym nurtem artystycznym. Następnie mogli wyrazić swoje emocje, malując na blejtramach.

 

Tematyka ekspresjonizmu niemieckiego pozwoliła naszym uczniom na głębokie zanurzenie się w świat sztuki. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli prace, które były odzwierciedleniem ich osobistych przeżyć lub interpretacją zadanego tematu. Efekty ich pracy są naprawdę imponujące i pełne pasji.

Gotowe dzieła naszych młodych artystów zawisną na korytarzu budynku liceum. Mamy nadzieję, że te prace będą nie tylko ozdobą naszej szkoły, ale również bodźcem do refleksji nad siłą emocji w sztuce i inspiracją do dalszych twórczych działań.

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki udziałowi naszej szkoły w inicjatywie PASCH, która wspiera placówki na całym świecie w rozwijaniu edukacji kulturalnej i językowej. Nasi uczniowie mieli nie tylko możliwość poznania ekspresjonizmu niemieckiego, ale także rozwoju swoich umiejętności artystycznych i językowych.

Serdecznie dziękujemy Emilii Wiencko-Kozak i Cezaremu Potapczukowi za praktyczną i teoretyczną pomoc w organizacji warsztatów językowo-artystycznych.

Współpraca: