Projekt Transforming Europe 1918-2018 odznaczony certyfikatem!

20 grudnia 2018

Projekt Transforming Europe 1918-2018, który realizowany był przez ostatnie 3 lata w liceum Paderewski, odznaczony został prestiżowym certyfikatem jakości Erasmus Quality Label przez niemiecką Agencję Narodową programu Erasmus+.

Tym samym został on jednym z najlepszych projektów w Europie. Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego realizacji!

Nasze certyfikaty: