Projekty Erasmus+ – pula zgarnięta!

17 sierpnia 2017

Oficjalnie ogłoszono wyniki projektów Erasmus+ dla edukacji szkolnej i oba projekty Gimnazjum i Liceum Paderewski zostały zatwierdzone plasując się na 1 i 3 miejscu listy rankingowej! To na prawdę olbrzymi sukces!

W tym roku Międzynarodowe Szkoły Paderewski będą brać udział w aż czterech projektach Erasmus +:

  • kontynuowany projekt licealny na temat I wojny światowej (ostatni rok),
  • projekt licealny “On Air Together” – czyli radio internetowe, partnerzy: Polska, Czechy, Rumunia, Chorwacja, Włochy, Grecja,
  • projekt gimnazjalny “Let’s learn! Let’s play!” – zakładający stworzenie gier i projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych, wpisujący się w MYP, partnerzy: Polska, Hiszpania, Turcja i Słowenia,
  • projekt szkoły podstawowej “Connected with the Environment”.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Przypomnijmy jeszcze czym jest Program Erasmus+….

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

To będzie rok pełen wyzwań 🙂

Nasze certyfikaty: