Projekty Erasmus+ realizowane w naszych szkołach

23 października 2019

Nauczyciele przygotowują się do realizacji projektów Erasmus+

23 października Joanna Wróblewska i Barbara Ostrowska, koordynatorki projektów międzynarodowych, wzięły udział w spotkaniu dotyczącym zarządzania projektami Erasmus+ organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, polską Agencję Narodową programu Erasmus+. Od września rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów Erasmus+ akcji KA2:

  •  “I like to move it, move it!” w szkole podstawowej
  • oraz “Destination: Happiness!” w liceum

Wszystkie informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorek projektów.

Nasze certyfikaty: