Przedsiębiorcza Młodzież – realizacja projektu przez uczniów MLO Paderewski

27 czerwca 2023

MLO Paderewski już po raz drugi wzięło udział w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież, realizowanym w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. W projekcie wzięło udział 35 uczennic i uczniów z klasy 2b i 2c. Opiekunem grupy projektowej była prof. Anna Wojciechowska. Zajęcia były organizowane w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości.

 

Grupa projektowa z MLO Paderewski otrzymała zadanie dotyczące promocji firmy Ball Packing Europe Lublin w social mediach. Tematem projektu doradczego było: Przygotowanie kampanii w social media promujących firmę Ball Packaging Europe Lublin jako pracodawcę równych szans, zachęcającą kobiety do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Mechanika.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w aktywnościach projektowych. W realizacji zadania wspierał nas Partner Kreatywny – Arek Mikrut, a także studenci Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Młodzież wzięła udział w kilku aktywnościach projektowych:

 • wizyta studyjna UMCS (poprzez „grę miejską”, młodzież zapoznała się z infrastrukturą UMCS, możliwościami spędzenia wolnego czasu przez studentów, wachlarzem zajęć dodatkowych i możliwościami realizacji swoich pasji). Spacer po Kampusie UMCS poprowadziła koordynatorka: Marta Czapla
 • „Ten typ tak ma…” – analiza typu osobowości w oparciu o metodologię MBTI została przeprowadzona przez p. Magdalenę Bis
 • spotkanie z parterem kreatywnym – p. Arkiem Mikrutem, który wspierał młodzież w kwestii projektu marketingowego dla firmy Ball
 • warsztaty z autoprezentacji – prowadzący: ekipa TV UMCS: Grażyna Stankiewicz. Olga Dziedzic, Tomir Jędrejek
 • warsztaty medialne z zakresu storytellingu i realizacji profesjonalnych relacji medialnych – warsztaty zostały zrealizowane przez specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
 • wizyta studyjna w firmie Ball Packaging Europe Lublin
 • uroczysta gala finałowa w murach UMCS w Lublinie

Głównym celem projektu było rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz postaw przedsiębiorczych (aktywność człowieka przejawiająca się w kreatywnym rozwiązywaniu problemów oraz doskonaleniu samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu).

Dodatkowo projekt Przedsiębiorcza Młodzież 2023 pozwolił uczennicom i uczniom z grupy projektowej MLO Paderewski rozwinąć umiejętności oraz nabyć wiedzę m.in. w obszarach:

 • predyspozycji zawodowych i kluczowych kompetencji, potrzebnych w kreowaniu własnej ścieżki zawodowej,
 • umiejętności zarządzania rozwojem osobistym,
 • kreatywności i poszerzania wyobraźni,
 • umiejętności rozwiązywania problemów biznesowych podczas pracy zespołowej,
 • nawiązywania i umacniania relacji interpersonalnych,
 • kultury akademickiej, a także gospodarczej i biznesowej strony Lublina;

 

Dbając o rozwój kompetencji licealistów Paderka, a także wspierając ich w kreowaniu swojej ścieżki akademickiej i zawodowej, cieszymy się z możliwości uczestniczenia w projekcie. Jesteśmy jednocześnie dumni z osiągnięć uczniów, którzy dołączyli do inicjatywy. Już teraz mamy nadzieję na 3. edycję programu!

 

Współpraca: