Rekrutacja – profil geograficzno-ekonomiczny IB DP

10 marca 2017
Z cyklu rekrutacja do Liceum Paderewski w Lublinie, przybliżamy profil geograficzno-ekeonomiczny w programie międzynarodowej matury IB DP.
Tylko w naszej szkole można uczęszczać na zajęcia z psychologii lub ekonomii na poziomie standardowym lub rozszerzonym!
Do szczegółowych informacji droga wiedzie na strony:
Ciekawostka – co piąty absolwent Paderewskiego kontynuuje naukę na uczelniach wyższych na kierunkach związanych z ekonomią lub zarządzaniem. Uczelnie, na które dostali się nasi absolwenci to m.in.:
 • University of Oxford
 • Queen Mary University of London
 • Technology University of London
 • King’s College London
 • Middle East and Mediterranean Campus in Menton
 • Nottingham Trent University
 • Coventry University
 • University of Amsterdam
 • City University London
 • University of Aberdeen
 • University of Warwick
 • London School of Economics and Political Science
 • KEA Copenhagen School of Design and Technology
 • Copenhagen Business Academy
 • Heriot-Watt University
 • Corvinus University of Budapest
 • SGH Warszawa
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • UMCS w Lublinie
 • WSSP w Lublinie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Nasze certyfikaty: