Reprezentacja uczniów Paderewskiego wybrana

1 października 2020

W ostatnich dniach września odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Szkolnego oraz przedstawiciela szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin. Zachęcamy do zapoznania się z osobami reprezentującymi nasze liceum.

28 i 30 września została wybrana reprezentacja uczniów do dwóch organizacji młodzieżowych – Samorządu Szkolnego LO Paderewski i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Dlaczego uczniom zależy by się w nich znaleźć? Współtworzenie Samorządu Szkolnego to dla młodzieży okazja do nauki przez doświadczenie – podejmowanie współpracy, podziału zadań i odpowiedzialności za nie, szukanie w sobie mocnych stron, które mogą być przydatne przy realizacji konkretnych zamierzeń, a także praca nad własnymi słabościami.  Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta , wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w Lublinie oraz udział w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Poniżej przedstawiamy osoby, które będą reprezentowały społeczność Paderewskiego w szkole oraz poza nią.

 

Wyniki wyborów:
– Samorząd Szkolny LO Paderewski na rok 2020/21:

Przewodniczący: Hubert Falkowski (2X)

Wiceprzewodniczący: Martyna Kusiak (2Z) i Michał Przychodzeń (2A)

 

Wyniki wyborów:
– M
łodzieżowa Rada Miasta Lublin na rok 2020/21:

Przedstawicielem naszej szkoły został Mikołaj Matysik (2Z) z wynikiem 64.9%.

Kontrkandydatka Zofia Zatorska zdobyła 30.8% głosów.

Frekwencja wyniosła 62.5%.

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

Nasze certyfikaty: