Rozmowy rekrutacyjne online dla kandydatów do klas I

3 kwietnia 2020

Liceum Paderewski aktywnie wykorzystuje możliwości technologiczne do realizowania nauki zdalnej jak również pozostałych działań zgodnie z planowanym kalendarzem szkolnym.

Dostosowano się również do sytuacji w zakresie procesu rekrutacji. W dniach 3-4 kwietnia br. szkoła organizuje rozmowy rekrutacyjne online dla kandydatów do klas I, którzy dokonali zgłoszenia w I terminie naboru (do 31 stycznia br.) i chcą rozpocząć naukę w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w roku szkolnym 2020/2021.

Każdy z kandydatów, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, weźmie udział w rozmowie rekrutacyjnej, prowadzonej online w języku angielskim przez specjalnie powołane komisje rekrutacyjne. Uczestnicy zostaną ocenieni na podstawie analizy złożonych dotychczas dokumentów rekrutacyjnych, odpowiedzi na pytania i rozwiązania zadania problemowego.

Rozmowa rekrutacyjna będzie oceniana zgodnie z kryteriami:

  • postawa wobec nauki – systematyczność, rzetelność wykonywania obowiązków, motywacja do nauki i własnego rozwoju (10 punktów),
  • działalność pozaszkolna ucznia – zaangażowanie na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa lub artystyczna (10 punktów),
  • predyspozycje do kształcenia myślenia krytycznego, analitycznego i naukowego – zadanie problemowe (10 punktów).

O wynikach sesji egzaminacyjnej kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani drogą mailową w dniu 17 kwietnia br.

Nasze certyfikaty: