Stypendia naukowe dla uczniów

5 kwietnia 2017

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, że zmieniły się zasady udzielania stypendiów za osiągnięcia konkursowe i wyniki w nauce uczniów Liceum Paderewski.

Już po raz pierwszy na początku lipca br. uczniowie otrzymają stypendia za osiągnięcia konkursowe i wyniki w nauce uzyskane w bieżącym roku szkolnym na nowych zasadach.

Zmiany polegają na uproszczeniu systemu oraz na wypłacaniu – bezpośrednio na rachunki bankowe uczniów wskazane przez rodziców – jednorazowego stypendium za wyniki i osiągnięcia za wyniki w danym roku szkolnym.

Uczniowie otrzymają stypendia za:

1. wyniki w nauce:

  • w wysokości  1500 zł dla uczniów I-III  liceum posiadających średnią ocen min. 5,00 oraz wzorowe zachowanie,

2. za osiągnięcia konkursowe i olimpijskie:

  • dla ucznia liceum – finalisty jednej olimpiady przedmiotowej lub interdyscyplinarnej: 1500 zł,
  • dla ucznia liceum – laureata jednej olimpiady przedmiotowej lub interdyscyplinarnej: 2000 zł,
  • dla ucznia liceum, który uzyskał tytuł finalisty co najmniej dwu olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych: 3000 zł,
  • dla ucznia liceum, który uzyskał tytuł finalisty oraz laureata w co najmniej dwu olimpiadach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych: 3500 zł,
  • dla ucznia liceum, który uzyskał tytuł laureata co najmniej dwu krajowych olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych:  4000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami – Regulamin stypendiów naukowych.

Nasze certyfikaty: