Sukces literacki Mai Kalbarczyk

18 maja 2017

Z wielką przyjemnością możemy pochwalić się sukcesem

Mai Kalbarczyk

uczennicy klasy 1b Liceum Paderewski. Maja zajęła 3 miejsce w “Wielkim teście o Bolesławie Prusie” zorganizowanym przez studentów z kół naukowych, działających w Instytucie: Miłośników Kultury i Literatury XIX Wieku oraz Młodych Dydaktyków.

Gratulujemy!

Nasze certyfikaty: