Sukces plastyczny Julii Smalgren

29 listopada 2016

Na III Wojewódzki Konkurs Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego” – Zamość 2016, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk wpłynęło 376 prac z 36 placówek z województwa lubelskiego.

Julia Smalgren uczennica Liceum Paderewski zajęła III miejsce w  IV kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Gratulujemy młodej artystce oraz opiekunowi prof. Emilii Wiencko – Kozak!

Nasze certyfikaty: