Sukces projektów Erasmus+!

13 stycznia 2020

Projekty Erasmus+ zakończone przez naszą szkołę w 2019 r. zostały uznane za przykład dobrej praktyki i źródło inspiracji dla innych szkół i instytucji.

Projekt realizowany w naszym gimnazjum: „Let’s learn, let’s play!”, którego celem było stworzenie gier edukacyjnych uzyskał 95 punktów na 100. Gratulujemy koordynatorkom projektu – pani Monice Wiśniowskiej i Katarzynie Zdeb.

Projekt licealny „On Air together!” uzyskał natomiast 100 punktów na 100! Wielkie gratulacje dla realizatorów projektu: Justyny Jagieły, Izabeli Kopik oraz Cezarego Potapczuka. Dzięki projektowi powstała nasza szkolna rozgłośnia radiowa.

Cieszymy się niezmiernie, że projekty realizowane przez naszych uczniów zostały docenione przez polską Agencję Narodową Erasmus+ oraz dziękujemy wszystkim partnerom projektu bez których realizacja tych projektów nie byłaby możliwa.

Współpraca: