Sukces w Public Speaking Contest 2018

26 września 2018

W finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego “Public Speaking Contest 2018”, który odbył się 21.09.2018 we Wrocławiu, w ramach 27 konferencji IATEFL, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, 3 miejsce zajął

Mateusza Snyman

uczeń klasy 1c Liceum Paderewski.

Mateusz zdobył ogółem 133 punkty. Jak wysoki był poziom konkursu może świadczyć liczba punktów zdobywców pierwszego i drugiego miejsca – otrzymali oni 135 oraz 134 punkty.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowali również Martyna Wojciechowska (klasa 1c) oraz Kamil Barczak (klasa 3c) i Matthias Hacker (klasa 3c). Tegoroczne zadania polegało na przygotowaniu skierowanego do rówieśników własnego wystąpienia w języku angielskim w odpowiedzi na temat: “Will technology be the future?”, a następnie wystąpieniu przed audytorium i jury. Celem konkursu jest „popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz przygotowanie do udziału w życiu publicznym”.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktora brytyjskiego David’a Fisher’a.

Z roku na rok konkurencja jest coraz większa. We Wrocławiu startowało po 12 uczestników w obu kategoriach wiekowych: gimnazjum oraz liceum. Już za rok kolejna edycja konkursu, więc zachęcamy naszych uczniów do zainteresowania się turniejem, a  Mateuszowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

Nasze certyfikaty: