Międzynarodowa edukacja w Paderewskim – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum

2 września 2019

Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie otrzymała autoryzację w międzynarodowym programie International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP).

Tym sposobem Międzynarodowe Szkoły Paderewski (podstawówka i liceum) dołączyły do grona pięciu placówek w Polsce, które oferują swoim uczniom międzynarodową edukację od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum.

– To wielki sukces i wyjątkowe osiągnięcie w skali kraju – mówi Katarzyna Olejnik, dyrektorka Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski. – Jestem dumna z naszego zespołu: podjęliśmy wyzwanie i w najkrótszym możliwym czasie zrealizowaliśmy wymagające standardy wyznaczone dla szkół PYP. Nie udałoby się to bez naszej dbałości o jakość nauczania, nad którą pracowaliśmy od początku istnienia szkoły.

IB PYP jest międzynarodowym programem dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka. Jego celem jest rozwój kreatywnych, wrażliwych, odpowiedzialnych, dobrze wykształconych i krytycznie myślących młodych ludzi.

– Dzieci uczą się, jak myśleć samodzielnie i brać odpowiedzialność za własne uczenie. Zdobywają wiedzę poprzez dociekanie, badanie oraz stawianie pytań, są zachęcane do krytycznego myślenia i podejmują działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej – wyjaśnia Katarzyna Kijek-Kubejko, koordynatorka programu PYP, wicedyrektorka szkoły. – Dzisiaj, gdy nowe globalne wyzwania pojawiają się w niespotykanym dotąd tempie, programy IB są bardziej aktualne i potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej.

Nasza szkoła

Aby uczyć zgodnie z założeniami IB, szkoły muszą przejść proces autoryzacji. Przez ponad dwa lata Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski była szkołą kandydacką IB PYP, a w wakacje otrzymała raport po wizycie weryfikacyjnej, potwierdzający otrzymanie autoryzacji w programie. To oznacza, że rok szkolny 2019/2020 MSP Paderewski rozpocznie już jako IB World School. Zdobycie tego prestiżowego tytułu wymaga poświęcenia i zaangażowania ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące wysokiej jakości nauczania.

– W programie PYP szkoła tworzy społeczność uczącą się, co oznacza, że nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, a praca w programie inspiruje ich do szukania nowych rozwiązań
i starannego planowania procesu nauczania. Dzięki temu mogą stać się prawdziwymi przewodnikami uczniów w stale zmieniającej się współczesności – dodaje Katarzyna Olejnik.

Po ukończeniu programu PYP (klasy 1-4) uczniowie mogą kontynuować naukę na poziomie MYP (starsze klasy szkoły podstawowej i początek liceum) oraz DP (ostatnie dwa lata liceum).

Organizacja IB (International Baccalaureate) powstała w 1968 roku i jest uznawana za jedno z najlepszych i najbardziej prestiżowych stowarzyszeń edukacyjnych. Zapewnia uczniom na całym świecie wysokiej jakości edukację w ramach 3 spójnych ze sobą programów nauczania: PYP, MYP oraz DP.

Nasze certyfikaty: