TEG – To nasz świat! Uczyńmy go lepszym

24 listopada 2020

W dniach 16-20 listopada nasi uczniowie zgłębiali wiedzę na temat celów zrównoważonego rozwoju, zagadnień globalnych współzależności oraz ochrony środowiska, zastanawiając się i planując jak każdy z nas może zadbać o świat.   

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej społeczność szkolna każdego dnia zgłębiała niezwykle ważne tematy, przygotowując tym samym uczniów do stawiania czoła wyzwaniom, dotyczących ich samych a jednocześnie całej ludzkości. W Paderewskim jest to szczególnie ważne oraz spójne z filozofią szkoły i programów IB.

Jakie są Cele Zrównoważonego Rozwoju? Dlaczego warto się na tym skupić?

Sprawiedliwy, zrównoważony, pokojowy świat jest nie tylko idealną wizją przyszłości, ale także zobowiązaniem podjętym przez ONZ w 2015 roku i doprecyzowanym przez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich. Kwestie społeczne, gospodarcze i kulturowe są często ze sobą powiązane, podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, których realizacja wymaga wspólnego globalnego wysiłku. Każdy może wesprzeć ten szeroki zakres wyzwań do sprostania i przyczynić się do osiągnięcia Celów – nawet jako uczeń, uczennica czy społeczność szkolna.

W trakcie ostatnich dni staraliśmy się uświadomić te kwestie naszym uczniom. Chcemy by potrafili szerzej spojrzeć na problemy i kreatywnie poszukiwali rozwiązań. Powstało wiele ciekawych pomysłów. Uczniowie też brali udział w różnych zadaniach, które pobudzały ich do kreatywności, a przy okazji świetnie przy tym się bawili.

Klasy pierwsze przygotowały życzenia dla świata, pisząc o tym jakie oni mogą podjąć kroki, aby ich świat stał się lepszym.

 

Natomiast uczniowie klas drugich, wzięli udział w edukacyjnej grze negocjacyjnej: Tajemnice Elektrobiznesu. Dzieląc się na 6 drużyn: Polityków, Urzędników, Menadżerów, Dziennikarzy, Emerytów i Rolników tworzyli wspólnie Społeczność Międzynarodową. Celem gry było jak najlepsze poradzenie sobie z wyzwaniami procesu tworzenia elektroniki na całym świecie. Do realizacji zadania, drużyny dysponowały następującymi zasobami: Zdrowie, Środowisko, Zadowolenie, Wzrost Gospodarczy, Nowoczesności. Jednak każda decyzja przegłosowana na forum Społeczności Międzynarodowej sprawiała, że poziom niektórych zasobów rósł, innych spadał. Wyzwaniem zatem było zadbanie o interesy własnej grupy, ale jednocześnie spojrzenie globalne na dobro całej Społeczności Międzynarodowej, uniknięcie kryzysu i wzrost poziomu zasobów.
Problemy dotyczyły:
– Fatalnych warunków zatrudnienia,
– Nadmiernego zużycia surowców naturalnych
– Braku czasu na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji konsumenckich
– Wyzysku pracowników
– Zbyt małego wpływu na rzeczywistość
Uczniowie podeszli do zadania z dużym zaangażowaniem. Sposób ich argumentowania opierał się na logice i wiedzy, był rzeczowy oraz nawiązywał do doświadczenia. Jednak samo podejmowanie decyzji nie należało do najłatwiejszych. Każda decyzja pociągała za sobą konsekwencje i tylko uważność na globalny poziom zasobów pozwolił uczniom osiągnąć zamierzony cel.

Do jakich wniosków doszli uczniowie?
Jeśli podejmowane przez nas decyzje cechować będzie Partnerstwo, Solidarność, Sprawiedliwość, Pokój, Odpowiedzialność i Zrównoważenie, wspólnie damy radę zadbać o nasz świat, nawet w obliczu kryzysu!
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z plakatami w poszczególnych kategoriach. Są tam dodatkowe ciekawostki oraz wyzwania, z którymi mierzyli się uczniowie, ale także każdemu z nas pozwolą na chwilę refleksji nad danym zagadnieniem.

KUPUJĘ ODPOWIEDZIALNIE

Kupuję produkty lokalne i sezonowe

Wspieram odpowiedzialne firmy – dbające o pracowników i pracowniczki oraz środowisko naturalne

Kupuję mniej

OGRANICZAM ZUŻYCIE PLASTIKU

Życie i zdrowie zwierząt morskich jest lepiej chronione

Zmniejsza się ryzyko mojego zachorowania

Spada ilość wytwarzanych odpadów plastikowych

Zmniejsza się zużycie wody

ŚWIADOMIE UCZESTNICZĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM

W wyborach głosuję na polityków i polityczki rozumiejących znaczenie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dociekam prawdy i krytycznie patrzę na docierające do mnie komunikaty, weryfikuję je w kilku źródłach

Współtworzę dbającą o siebie i o środowisko społeczność szkolną i lokalną

Reaguję, gdy widzę niesprawiedliwość

WSPIERAM RÓŻNORODNOŚĆ

Szanuję ludzi bez względu na wiek, narodowość, płeć, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną odmienność

Wspieram organizacje pozarządowe i włączam się w ich inicjatywy

Angażuję się w czynną pomoc uchodźcom i uchodźczyniom

Reaguję na nierówne traktowanie dziewczynek i kobiet

OGRANICZAM JEDZENIE MIĘSA

Wycina się mniej lasów pod uprawę paszy zwierzęcej i pastwiska

Zmniejsza się ryzyko mojego zachorowania na nowotwory

Powstaje mniej gazów, które są skutkiem ubocznym hodowli, głównie metanu

Zużywa się mniej wody do produkcji mięsa

 

 

Nasze certyfikaty: