Uwaga! Konkurs literacki i plastyczny!

23 maja 2018

Drogi Uczniu, Droga Uczennico!

Piszesz wiersze? A może prozę poetycką? Pokaż je społeczności szkolnej – weź udział w II edycji wewnątrzszkolnego konkursu literackiego:

Wrażliwość to szansa na pełniejsze przeżywanie świata

 a może …

Masz talent plastyczny? Zainspiruj się wierszem lub fragmentem prozy poetyckiej i zaprezentuj nam swoją plastyczną interpretację! Weź udział w II edycji wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego:

 Uplastycznić piękno…

Konkursy dla uczniów klas 7 SP, gimnazjalistów i licealistów „Paderewskiego”.

Podpisane prace można składać do 29 maja 2018 roku do oznaczonego pudełka na portierni (prace literackie) w bibliotece (prace plastyczne). Tekst poetycki – do prac uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie, że utwory nie były dotychczas publikowane i nie zostały ściągnięte z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane przez uczestnika czytelnym pismem.

Regulamin konkursu literackiego

Regulamin konkursu plastycznego

Nasze certyfikaty: