Wystawa Personal Project IB MYP 2024

10 maja 2024

Uczniowie klas 2 zaprezentowali swoje Projekty Własne. Wystawa Personal Project jest podsumowaniem ich osiągnięć w programie IB MYP, a jednocześnie okazją do pokazania swojej pracy szerszej publiczności.

 

Projekt Własny IB MYP

Personal Project realizowany jest w ostatnim roku programu IB MYP. Uczniowie rozwijają w nim umiejętności badawcze, w tym wyszukiwanie i weryfikowanie informacji, jak również krytyczne myślenie.

W procesie tworzenia Personal Project drugoklasiści wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte we wcześniejszych latach nauki. Jednocześnie jest to okazja do rozwijania swoich pasji lub rozpoczęcie nowego hobby.

Jakie projekty zostały zrealizowane w tym roku? Zachęcamy do obejrzenia wideo, w którym uczniowie opowiadają o swoich Projektach Własnych.

Wystawa Personal Project

26 kwietnia 2024 r. odbyła się Wystawa Personal Project IB MYP w Liceum Paderewski. Zaproszeni na nią byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uczniowie klas 2 opowiadali o swoich projektach, jak i procesie ich realizacji.

Wystawa jest dla drugoklasistów okazją do ćwiczenia umiejętności autoprezentacji, komunikacji oraz autorefleksji.

 

 

Współpraca: