X edycja Tygodnia Konstytucyjnego w Liceum Paderewski

20 czerwca 2023

Liceum Paderewski po raz kolejny wzięło udział Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W tym roku odbyła się jubileuszowa, X edycja.

Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy grupy prawników, którzy podejmują działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono. Od 2016 r. odbyło się łącznie 9 edycji, w których ponad 4600 prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 236 670 uczniów z ponad 3000 szkół w całej Polsce.

Tegoroczna edycja miała wydźwięk szczególny, ponieważ w tym roku przypada 30-lecie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dokument stanowi część polskiego porządku prawnego i jest gwarancją naszych podstawowych praw i wolności.

Obchody Tygodnia Konstytucyjnego w Liceum Paderewski odbyły się pod hasłem promowania świadomego obywatelstwa i zachęcania młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi oraz środkami, z których mogą korzystać w celu ochrony swoich praw. Lekcje w klasach I, w dniach 12 i 14 czerwca 2023 r., przeprowadziła apl. adw. Magdalena Dulemba. Podczas zajęć, szczególnie zwracała uwagę na praktyczny wymiar obowiązywania Konwencji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W profesjonalny, a jednocześnie w niezwykle przystępny sposób, pokazała uczestnikom, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego – również nastoletniego – obywatela.

 

Współpraca: