Zmiany w Liceum Paderewski w Lublinie

7 lutego 2020

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora oraz w strukturach spółki Akademos – właściciela szkoły.

Z dniem 29 lutego Adam Kalbarczyk przestanie być prezesem zarządu spółki Akademos, pozostając na stanowisku wiceprezesa zarządu, jak również dyrektora szkoły, do 31 sierpnia 2020 r. Funkcję prezesa obejmie Krzysztof Dołęgowski, który od 7 lat jest członkiem zarządu spółki.

Od 1 września br. nowym dyrektorem Liceum Paderewski zostanie Agnieszka Bojczuk, która od 20 lat związana jest ze szkołami Paderewski, jako nauczyciel przedmiotów egzaminacyjnych (język angielski i teoria wiedzy). Przez ostatnie 5 lat pełniła funkcję wicedyrektora liceum, a od 12 lat była koordynatorem Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej IB DP. Jest również cenionym opiekunem prac dyplomowych Extended Essay.

– Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono, powierzając mi zarządzanie szkołą. Wraz z koordynatorami i gronem pedagogicznym jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju naszych programów edukacyjnych, tj. matury polskiej i międzynarodowej – zapewnia Agnieszka Bojczuk.

Przez ostatnie 27 lat funkcję dyrektora pełnił dr Adam Kalbarczyk, który był współzałożycielem, autorem filozofii edukacyjnej szkół Paderewski i ich długofalowej wizji rozwoju.

– Adam Kalbarczyk pracował na mocną pozycję szkół Paderewski, nie tylko na mapie Lubelszczyzny, ale również na rynku międzynarodowym. Jestem pełen uznania dla tych osiągnięć – mówi Sebastian Podkański, prezes zarządu Grupy Żagiel, do której należy spółka Akademos. – Doskonale też przygotował swoich współpracowników i następców, dzięki temu szkoły Paderewski to silna i stabilna organizacja.

Adam Kalbarczyk, znany także z działalności społecznej, ma zamiar założyć w najbliższym czasie fundację, której celem będzie podnoszenie jakości polskiej edukacji, zwłaszcza w zakresie standardów demokratycznych i związanych z przestrzeganiem praw człowieka.

Nasze certyfikaty: