Działania społeczne – wolontariat

 

CREATIVITY, ACTIVITY, SERVICE w pigułce

“Najważniejszą rzeczą, jaką może zrobić szkoła nie jest przygotowanie uczniów do kariery, ale do życia jako obywatela.”  Frank Newman

CEL

 • Umożliwienie uczniom zwiększenia ich osobistych i interpersonalnych umiejętności poprzez zadania, które są dla nich wyzwaniem!
 • CAS powinien obejmować zadania, które są:
  • rzeczywiste, celowe, skutkujące znaczącymi rezultatami,
  • osobiste wyzwanie – musi rozszerzyć umiejętności ucznia i osiągnięcia w jakimś zakresie,
  • planowane,
  • objęte refleksją na temat wyników i osobistej nauki.

INFORMACJE FORMALNE

 • 18 miesięcy (od 1 września),
 • zbalansowana pomiędzy 3 obszarami,
 • do raportowania używamy systemu ManageBac,
 • uczeń musi udowodnić, że osiągnął 7 celów.

CELE KSZTAŁCENIA

LO 1 Mocne i słabe strony
LO 2 Wyzwania
LO 3 Inicjatywa i planowanie
LO 4 Wytrwałość i zaangażowanie
LO 5 Współpraca 
LO 6 Zagadnienia globalne
LO 7 Etyka 

 

ZALICZENIE CAS

 • podejmowanie różnorodnych doświadczeń CAS, najlepiej raz w tygodniu, przez co najmniej 18 miesięcy,
 • co najmniej jeden projekt CAS z minimalnym czasem trwania jednego miesiąca,
 • osiągnąć wszystkich 7 efektów kształcenia,
 • co najmniej 2 duże doświadczenia z każdego obszaru CAS lub 1 duże doświadczenie i 3 mniejsze lub 7 mniejszych,
 • 3 wywiady CAS oraz refleksje i zaliczenia od mentorów.

 

 • Duże doświadczenie – wymagające znacznej ilości planowania lub rozłożone w czasie
 • Mniejsze doświadczenie – krótkoterminowe, jednorazowe działania, które nie wymagają dużo planowania, uczestnicząc w już istniejących działaniach (jak fundraising)

REFLEKSJA

 • Co się stało?
 • Jak się czułem?
 • Jakie nowe pomysły przyszły mi do głowy?
 • Jakie pytania się we mnie rodzą?

WAŻNE OSOBY

 • Koordynator CAS – Barbara Ostrowska
 • Asystent – Ewa Kwiatkowska
 • Mentor CAS – w szkole lub poza szkołą
 • Uczniowie-doradcy CAS 

OBSZARY CAS

 • KREATYWNOŚĆ – wszystkie aktywności prowadzące do oryginalnych produktów i występów
 • AKTYWNOŚĆ – aktywności wymagające wysiłku i prowadzące do zdrowego trybu życia
 • DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARYJNA – bezpośrednia, pośrednia, Rzecznictwo, Badania

PODEJŚCIA

 • odpowiedź na potrzebę nagłą
 • zbieranie funduszy na cel charytatywny
 • wolontariat międzynarodowy
 • wolontariat krajowy
 • aktywności wolontaryjne wynikające z programu nauczania

PROJEKT CAS

 • współpraca
 • jeden lub wiele obszarów CAS
 • Inicjatywa, planowanie i rozwój nowych umiejętności
 • etapowość
 • co najmniej miesiąc długości od zaplanowania do ewaluacji

 

Koordynator CAS:  Barbara Ostrowska

Nasze certyfikaty: