Drugi język obcy

Uczniowie Liceum Paderewski mogą wybrać II język obcy w grupach na odpowiednim poziomie znajomości języka. W ofercie znajdują się grupy języka niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego.  System nauczania II języka obcego to ponaddziałowe pasma językowe, w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania. Nauczycielami języków obcych są doświadczeni lektorzy oraz native speakerzy, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą.

Realizujemy 3 godziny lekcyjne w tygodniu II języka obcego, prowadzone przez lektorów oraz native speakerów. Uczniowie uczęszczają na koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych i czynne jego zastosowanie.

Uczniowie Liceum Paderewski zdobywają wysokie pozycje w konkursach przedmiotowych z języków obcych (np. laureaci i finaliści olimpiady z języka niemieckiego, włoskiego).

 

Nasze certyfikaty: