Drugi język obcy


Uczniowie Liceum Paderewski mogą wybrać II język obcy w grupach na odpowiednim poziomie znajomości języka. W ofercie znajdują się grupy języka niemieckiego i hiszpańskiego.  System nauczania II języka obcego to ponaddziałowe pasma językowe, w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania. Nauczycielami języków obcych są doświadczeni lektorzy, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych zarówno  w Polsce, jak i za granicą.

W I i II klasie realizujemy 3 godziny lekcyjne w tygodniu II języka obcego oraz dodatkową godzinę rozszerzenia, na której uczniowie mają możliwość przygotowania się pod kątem egzaminów maturalnych. W klasie III i IV w programie międzynarodowym realizowane są 4 godziny na poziomie SL6 godzin na poziomie HL.

Uczniowie mogą również  uczęszczać  na zajęcia  koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach międzynarodowych i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych  i czynne jego zastosowanie. W szkole organizowane są spotkania z native speakeramiosobami związanymi z kulturą krajów nauczanego języka.

Na lekcjach wykorzystywane są  nowoczesne programy multimedialne, platformy edukacyjne i atrakcyjne ćwiczenia audiowizualne.

Nasza młodzież bierze udział w wielu konkursach językowych oraz innych związanych z kulturą krajów niemiecko- i hiszpańskojęzycznych. Zdobywają wysokie pozycje w konkursach przedmiotowych z języków obcych (np. laureaci i finaliści olimpiady z języka niemieckiego).

Od roku 2019 szkoła uczestniczy w prestiżowym projekcie Deutsch Plus objętym patronatem Ambasady Niemiec oraz Instytutu Goethego w Polsce, który daje możliwość uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego.

 

 

Nasze certyfikaty: