Język angielski

Uczniowie Liceum Paderewski realizują program polskiej lub międzynarodowej matury w nielicznych grupach, na odpowiednim poziomie znajomości języka angielskiego. System nauczania języka angielskiego to ponaddziałowe pasma językowe w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania.

Nauczycielami są doświadczeni lektorzy oraz native speakerzy, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą. Nasi lektorzy to również szkoleniowcy oraz wizytatorzy – konsultanci programu międzynarodowego IB DP, którzy szkolą innych nauczycieli na całym świecie.

W programie polskim realizujemy 6 godzin lekcyjnych w tygodniu języka angielskiego, prowadzonych przez lektora oraz native speakerów. Uczniowie od pierwszej klasy realizują program języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (IV.1.r) i w klasie maturalnej zdają certyfikat TELC na poziomie B2 lub C1.

Jako klasy laptopowe, na co dzień korzystają z nowoczesnych programów multimedialnych i atrakcyjnych ćwiczeń audiowizualnych na lekcjach.

Program międzynarodowy proponuje uczniom Liceum Paderewski 8 lekcji języka angielskiego w tygodniu prowadzonych przez lektora oraz native speakerów. Klasy pierwsze pre-DP, przygotowujące do programu IB DP rozpoczynają naukę od poziomu znajomości języka angielskiego minimum B2, a od drugiej klasy wszystkie przedmioty prowadzone są w języku obcym.

Nasi uczniowie uczęszczają na koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych i czynne jego zastosowanie. Możemy się pochwalić licznymi laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i międzynarodowych z języka angielskiego.

Nasze certyfikaty: