Program dwujęzyczny


 

 Program dwujęzyczny z maturą polską 

Jesteśmy najstarszym prywatnym liceum w Lublinie, od 1993 r. przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego matury w programie polskim, osiągając jedne z najwyższych wyników w Lublinie i województwie.

Nasi absolwenci dostają się na wymarzone kierunki studiów w Polsce i za granicą. Szczycimy się 100%-ową zdawalnością matur i licznymi sukcesami w poszczególnych egzaminach maturalnych.

Od roku 2019 proponujemy uczniom naukę w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, w których nauczanie treści programowych, wybranych przedmiotów w danym profilu klasy, odbywa się z wykorzystaniem języka angielskiego.

Po czterech latach nauki w liceum uczniowie przystępują do egzaminów matury polskiej z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a egzamin z j. angielskiego zdają na poziomie dwujęzycznym.

 

 Czym jest nauczanie dwujęzyczne? 

Edukacja dwujęzyczna w Międzynarodowym Liceum Paderewski oznacza prowadzenie przedmiotów w języku ojczystym i wybranych
przedmiotów w języku angielskim. Opiera się na innowacyjnej metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

W kształceniu dwujęzycznym język obcy stanowi narzędzie poznania innych treści oraz zdobywania i poszerzania wiedzy. Uczeń profilu dwujęzycznego łączy naukę przedmiotu z intensywną nauką języka angielskiego.

 

 Zalety nauczania dwujęzycznego 

 • Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy.
 • Rozwój wiedzy specjalistycznej i umiejętności językowych.
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach zawodowych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w interkulturowym społeczeństwie.
 • Szersze wykorzystanie nowych technologii (e-narzędzi, Internetu) w procesie nauczania-uczenia się.
 • Kształtowanie autonomii ucznia.
 • Doskonalenie podstawowych umiejętności potrzebnych do skutecznego uczenia się na kolejnych etapach edukacji.

 

 Perspektywy 

 • Dwujęzyczność to inwestycja edukacyjna.
 • Większe możliwości studiowania na wymarzonej uczelni w Polsce lub za granicą
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie akademickim poszerza możliwości docierania do wiedzy naukowej w zagranicznych źródłach.

 

 Struktura nauczania dwujęzycznego w Liceum Paderewski 

 • W ramach oddziału dwujęzycznego realizowane są profile: medyczny, biznesowy, politechniczny i humanistyczny.
 • W oddziale w języku polskim i angielskim prowadzone są zajęcia edukacyjne z dwóch przedmiotów w ramach ww. profili.
 • Uczeń oddziału dwujęzycznego ma obowiązek realizować następujące przedmioty w języku polskim i angielskim:

– w profilu medycznym: biologię i chemię,

– w profilu biznesowym: matematykę i geografię,

– w profilu politechnicznym: matematykę i fizykę,

– w profilu humanistycznym: geografię (z elementami j. angielskiego).

 • Kryterium przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego w zakresie kompetencji językowej z j. angielskiego to co najmniej poziom B1.
 • Planowany poziom biegłości językowej z języka angielskiego po czterech latach nauki w oddziale dwujęzycznym to poziom C1/C2.
poznaj więcej korzyści i zobacz profile klas

 

 

 Projekt interdyscyplinarny 

Uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w Dniach Projektów Interdyscyplinarnych, dzięki którym łączą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Zachęcamy do zapoznania się z projektami, realizowanymi przez uczniów.

 

Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2021

Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2022

Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2023

Współpraca: