Szkoła międzynarodowa


Jesteśmy najbardziej doświadczoną we wschodniej Polsce szkołą autoryzowaną w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), który realizujemy od 1999 roku. Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań edukacyjnych oraz realizujemy współczesne idee pedagogiczne. Nasz profil absolwenta jest zgodny z profilem ucznia programów Organizacji Matury Międzynarodowej. Akceptujemy w nim postawę otwartości na świat, otwartości na innych i międzykulturowego rozumienia. Na co dzień w naszej szkole nauczają i uczą się obcokrajowcy z wielu państw i kręgów kulturowych.

Międzynarodowość jest ważną wartością w naszej szkole. Uczymy otwartości oraz poszanowania innych kultur. Programy nauczania w naszym Liceum są tak dobrane, by uczyć młodzież w sposób dający praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia bardzo dobrych wyników na maturze oraz studiowania na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.

Poznaj szczegóły:

Program dwujęzyczny

Programy międzynarodowe IB

Program IB MYP

Program IB DP

Projekty międzynarodowe

 

Przejdź na stronę rekrutacyjną

Nasze certyfikaty: