Szkoła międzynarodowa

Jesteśmy najbardziej doświadczoną we wschodniej Polsce szkołą autoryzowaną w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), który realizujemy go od 1999 roku. Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań edukacyjnych oraz realizujemy współczesne idee pedagogiczne. Nasz profil absolwenta jest zgodny z profilem ucznia programów Organizacji Matury Międzynarodowej. Akceptujemy w nim postawę otwartości na świat, otwartości na innych, międzykulturowego rozumienia. Na co dzień w naszej szkole nauczają i uczą się obcokrajowcy, co słychać w rozmowach toczonych na korytarzach w różnych językach. Realizujemy także projekty międzynarodowe Erasmus+, projekty E-twinning oraz międzynarodowe wymiany uczniowskie (stała współpraca ze szkołą z Niemiec), długoterminowy program wymiany Rotary International. W wielonarodowej społeczności w Paderewskim uczy się młodzież z wielu krajów i kręgów kulturowych.

Przejdź na stronę rekrutacyjną

Nasze certyfikaty: