Wyniki egzaminacyjne


Uczniowie Liceum Paderewski osiągają jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, Lubelszczyzny, całego kraju, a także w porównaniu ze skalą światową.

Należymy do nielicznej grupy 5 szkół w Lublinie, które mogą się wykazać 100%-ową zdawalnością egzaminu maturalnego w pierwszej sesji 2020 roku (zarówno matury polskiej, jak i międzynarodowej).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi osiągnięciami maturalnymi oraz zestawieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej:

Nasze certyfikaty: