Wyniki egzaminacyjne


Uczniowie Liceum Paderewski osiągają jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, Lubelszczyzny, całego kraju, a także w porównaniu ze skalą światową.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi osiągnięciami maturalnymi oraz zestawieniem Edukacyjnej Wartości Dodanej:

Nasze certyfikaty: